วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

วิธีเปิด Powershell จาก cmd

วิธีเปิด Powershell จาก cmd มีขั้นตอนที่ง่ายมาก

    1. เปิด cmd
    2. พิมพ์ Powershell > Enter ก็จะสามารถเปิด Powershell ได้ตามภาพครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น