วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เช็ค Software Detail จาก Registry


    จากบทความที่แล้ว เราสามารถใช้คำสั่ง Get-WmiObject Win32_Product ในการเช็ค Software Detail ได้ ในบทความนี้เราจะมาเช็ค Software Detail จาก Registry กันครับ

- Software 32 bit ที่ถูกติดตั้งบนเครื่องครับ
 

- Software 64 bit ที่ถูกติดตั้งบนเครื่องครับ


    สังเกตได้ว่าการเช็ค Software Detail จาก Registry จะเห็น Software ได้หลากหลายและครบถ้วน ในขณะที่ Get-WmiObject Win32_Product นั้นเห็นได้เพียงบางส่วนเท่านั้น 

    ในบทความที่แล้วเราได้เห็น Software Detail ของ Skype บทความนี้เราจะมาดู Software เดิมและดูความแตกต่างกันครับว่าจะเป็นอย่างไร


    จากรูปด้านบนจะเห็นได้ว่า มีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนั่นก็คือ UninstallString ใช้สำหรับถอดถอนการติดตั้งโปรแกรม ซึ่งในแต่ละโปรแกรมก็จะมี UninstallString ที่ต่างกัน (บางโปรแกรมจะเป็น /I ซึ่งสุดท้ายอาจจะต้องเอามาดัดแปลงอีกทีครับ)


    สรุปข้อมูลที่น่าสนใจของ Skype จาก Registry ครับ

    มาถึงตรงนี้เราก็สามารถเลือกเช็ค Software Detail ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ตามความชอบของแต่ละคนครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น