วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

MessageBox กับ Powershell


    ก่อนที่จะเริ่มใช้คำสั่งเพื่อแสดง MessageBox นั้น เราต้องโหลดคลาสของ .NET Framework มาก่อน นั่นก็คือใช้คำสั่งตามรูป


    จากภาพ เราจะสังเกตเห็นว่าคำสั่งทั้ง 3 คำสั่งที่ได้รันไปทั้งหมดนั้นเป็นคำสั่งสำหรับโหลด Assembly ที่ชื่อ System.Windows.Forms โดยคำสั่งที่ 1 จะแสดงผลลัพธ์ออกมาด้วยว่าเราโหลด Assembly มาจากที่ใด แต่คำสั่งที่ 2, 3 ให้ผลบนหน้า Interface ที่เหมือนกัน แต่ต่างกันนิดหน่อยที่ความเร็ว โดยคำสั่งที่ 2 จะใช้เวลาในการรันคำสั่งนานกว่า เพราะมี Pipeline กั้นอยู่ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว ถ้าเราต้องการนำไปใช้ต่อ ควรเลือกใช้คำสั่งที่ 3 เพื่อโหลด Assembly ครับ


    ภาพด้านบน แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการใช้งาน MessageBox สำหรับ Parameters ที่ใช้ในวงเล็บนั้นมีอยู่ 4 ชนิดด้วยกันนั่นก็คือ Body, Title, Button และ Icon ตามลำดับ ซึ่งแน่นอนว่า Button = 0 จะแสดงผลให้เห็นแค่ OK Button และ Icon = 0 จะแสดงผลให้ไม่แสดง Icon และจะเกิดอะไรขึ้นหากเราคลิกที่ OK button มาดูกันครับ


    หลังจากคลิก OK button แล้วจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้คือ OK ตามภาพด้านบน ในส่วนนี้เราสามารถใช้ [void] หรือ | Out-Null เพื่อไม่ให้แสดงผลลัพธ์ได้เหมือนที่ได้อธิบายไว้ด้านบนสุดของบทความนี้ครับ

    เรามาดูกันต่อเลยครับว่า Button และ Icon ทั้งหมดสำหรับแต่ละคำสั่งมีอะไรกันบ้าง


    จากตัวอย่างทั้งหมดจะเห็นว่ามีชนิดของ Button อยู่ทั้งหมด 6 แบบ และชนิดของ Icon ทั้งหมด 5 แบบ สรุปได้ดังนี้

Button

1.OK - 0
2.OK and Cancel - 1
3.Abort, Retry and Ignore - 2
4.Yes, No and Cancel - 3
5.Yes and No - 4
6.Retry and Cancel - 5
 

Icon

1.None - 0
2.Error - 16
3.Question - 32
4.Warning - 48
5.Information  - 64

    จะเห็นว่าแค่เราโหลด Assembly หนึ่งตัวและรันคำสั่งอีกหนึ่งคำสั่ง ก็จะได้ MessageBox ที่สามารถเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างมากมาย และสุดท้าย...หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น