วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Write clean Powershell code [Part 3]


7. ใช้ `n เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่
8. ใช้ [void] หรือ Out-Null แทน Clear-Host เมื่อไม่ต้องการแสดง Output


9. ใช้ -ErrorAction SilentlyContinue เมื่อจำเป็น

    บางครั้งเราทราบอยู่แล้วว่า Error ที่จะเกิดขึ้นนั้นคืออะไร ซึ่ง Error ที่เราเจอกันบ่อย ๆ คือ Permission Denied หรือ Access Denied อย่างเช่นตัวอย่างนี้


     เราสามารถใช้ -ErrorAction SilentlyContinue เพื่อยกเลิกการแสดง Error ที่จะเกิดขึ้นได้10. ใช้ Join-Path แทนการเอา Path มาบวกกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น