วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ข้อความและอักขระพิเศษใน Powershell


    บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการแสดงผลค่าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรืออักขระพิเศษ ซึ่งบ่อยครั้งเราต้องแสดงผลค่าต่าง ๆ หรือเก็บค่าตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้คำเหล่านี้ เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้าง

1. การใช้ single quotes (' ') และ double quotes (" ")


    จากภาพด้านบน คำสั่งแรกเป็นการใช้ single quotes ซึ่งเราจะเห็นว่า backtick กับตัวแปร $env:USERPROFILE นั้นได้แสดงผลตามปกติ คือแสดงข้อความทั้งหมดที่อยู่ในบลอค ส่วนคำสั่งที่ใช้ double quotes พบว่าทั้ง backtick และ $env:USERPROFILE ได้ถูกแสดงผลออกมาต่างกับคำสั่งแรกโดยสิ้นเชิง


2. อักขระพิเศษในข้อความ

    เราสามารถใช้ double quotes ใน single quotes บลอคได้ และในทางกลับกันก็สามารถใช้ single quotes ใน double quotes บลอคได้เช่นกัน


    เราสามารถใช้ single quotes ซ้อนใน single quotes บลอคได้ด้วย และสามารถใช้ double quotes ซ้อนใน double quotes บลอคได้ด้วยเช่นกัน และเรายังสามารถใช้ backtick ได้ใน double quotes แต่ไม่สามารถใช้ได้ใน single quotes นะครับ    การขึ้นบรรทัดใหม่หรือการ Tab ก็สามารถทำได้ใน double quotes บลอคเช่นเดียวกันครับ3. ข้อความที่มีหลายบรรทัด

    เราสามารถใช้ backtick แทนการขึ้นบรรทัดใหม่ในหน้า console หรือสคริปที่เราเขียนได้ แต่ในกรณีที่มีหลายบรรทัด เราจะใช้ Here-Strings (@" "@) แทน ซึ่งเราสามารถวางข้อความหรืออักขระพิเศษอะไรก็ได้ในบลอค Here-Strings ...

แล้วเจอกันบทความหน้าครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น